Teminal Box Screw, Brother #052403006 image # 28274
    Teminal Box Screw, Brother #052403006 image # 28274
Teminal Box Screw, Brother #052403006 image # 28274
Teminal Box Screw, Brother #052403006 image # 28274
    Teminal Box Screw, Brother #052403006 image # 28274
Teminal Box Screw, Brother #052403006 image # 28274

Teminal Box Screw, Brother #052403006 Details

Product Description
Guaranteed to fit Babylock Sewing Machine Models:
B17, B21, BL1556, BL2160, BL6200, BL2150

Guaranteed to fit Bernina Sewing Machine Models:
50

Guaranteed to fit Brother Sewing Machine Models:
150 Campus, B346, BM2600, BM2700, BM2700AS, BM3500T, BM3600, Comfort 25A, Comfort 35A, HQ17, HQ27, HQ33, JS-2130, JS23, L15, L25, L30, L35, L40, LS1217, LS1520, LS1717, LS1717B, LS1717P, LS1817, LS2000, LS-2020, LA-2020P, LS-2125, LS-2125B, LS-2125E, LS2125I, LS-2129, LS-2130, LS-2150, LS-2160, LS2220, LS-2250PRW, LS2300PRW, LS-2350, LS2400, LS-2720, LS-2725, LS-2820, LS-2825, LS-2920, LS30, LS-3125, LS-590, LX2375, LX-3125, LX-3125E, P1000, PC-15, PE400D, PS1000, PS1250, PS1750, PS1800, PS21, PX100, PX200, PX300, SL7, VX1140, VX1435, X3, X5, XL2120, XL2121, XL2130, XL2140, XL2150, XL2600, XL2600I, XL2610, XL2620, XL2630, XL2650H, XL3010, XL3022, XL3025, XL3027, XL3030, XL3100, XL3200, XL3500, XL3500I, XL3500T, XL3510, XL3510T, XL3520, XL3600, XL3750, XL3750FS, XL3800, XL4010, XL4010, XL4011, XL4012, XL4013, XL4014, XL4015, XL4020, XL4030, XL4040, XL4041, XL4041AV, XL4045, XL4050, XL4060, XL5010, XL5011, XL5020, XL5021, XL5030, XL5031, XL5100, XL5130, XL5200, XL5232, XL5300, XL5340, XL5500, XL5600, XL5700, XL6040, XL6041, XL6042, XL6043, XL6050, XL6051, XL6052, XL6053, XL6060, XL6061, XL6062, XL6063, XL6452, XL6462, XL6562, XR31, XR32, XR33, XR34, XR35, XR37, XR40, XR46, XR46C, XR52C, XR65T

Product Description
Guaranteed to fit Babylock Sewing Machine Models:
B17, B21, BL1556, BL2160, BL6200, BL2150

Guaranteed to fit Bernina Sewing Machine Models:
50

Guaranteed to fit Brother Sewing Machine Models:
150 Campus, B346, BM2600, BM2700, BM2700AS, BM3500T, BM3600, Comfort 25A, Comfort 35A, HQ17, HQ27, HQ33, JS-2130, JS23, L15, L25, L30, L35, L40, LS1217, LS1520, LS1717, LS1717B, LS1717P, LS1817, LS2000, LS-2020, LA-2020P, LS-2125, LS-2125B, LS-2125E, LS2125I, LS-2129, LS-2130, LS-2150, LS-2160, LS2220, LS-2250PRW, LS2300PRW, LS-2350, LS2400, LS-2720, LS-2725, LS-2820, LS-2825, LS-2920, LS30, LS-3125, LS-590, LX2375, LX-3125, LX-3125E, P1000, PC-15, PE400D, PS1000, PS1250, PS1750, PS1800, PS21, PX100, PX200, PX300, SL7, VX1140, VX1435, X3, X5, XL2120, XL2121, XL2130, XL2140, XL2150, XL2600, XL2600I, XL2610, XL2620, XL2630, XL2650H, XL3010, XL3022, XL3025, XL3027, XL3030, XL3100, XL3200, XL3500, XL3500I, XL3500T, XL3510, XL3510T, XL3520, XL3600, XL3750, XL3750FS, XL3800, XL4010, XL4010, XL4011, XL4012, XL4013, XL4014, XL4015, XL4020, XL4030, XL4040, XL4041, XL4041AV, XL4045, XL4050, XL4060, XL5010, XL5011, XL5020, XL5021, XL5030, XL5031, XL5100, XL5130, XL5200, XL5232, XL5300, XL5340, XL5500, XL5600, XL5700, XL6040, XL6041, XL6042, XL6043, XL6050, XL6051, XL6052, XL6053, XL6060, XL6061, XL6062, XL6063, XL6452, XL6462, XL6562, XR31, XR32, XR33, XR34, XR35, XR37, XR40, XR46, XR46C, XR52C, XR65T

Teminal Box Screw, Brother #052403006

Brother Logo Item #: 052403006


No Longer Available

Customer Reviews

Similar Products